คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น

OBECMALL

จากห้องเรียนสู่ห้าง

สินค้าและบริการ

Product

สินค้า

Service

บริการ

other

อื่น ๆ

Logo

กิจกรรม

นวัตกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

คิดเป็น

ทำได้

ขายเป็น

บริการของเรา

แหล่งเรียนรู้

บทความ/ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวในโลกธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

งานวิจัย (เร็ว ๆ นี้)

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการเรียนการสอนงานอาชีพ

รายงานผลการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 (2553-2556) : เส้นทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

การสอนงานอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

การสอนงานอาชีพสู่ความเป็นเลิศนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในสถานศึกษา

โรงเรียนและศูนย์แกนนำ

ถอดบทเรียนโรงเรียนและศูนย์แกนนำในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับการใช้งาน คลิกเพิ่มเพื่อน