ขนมเปี๊ยะข้าวไรซ์เบอร์รี่

ชื่อสินค้า/บริการ ขนมเปี๊ยะข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะข้าวไรซ์เบอร์รี่ “หอมข้าวหนม”
slogan : “สิ่งเล็ก…เล็ก จากแปลงปลูกข้าว ส่วนผสมจากหัวใจ ส่งถึงมือคุณ”
Story
จากแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผืนเล็กหลัง “โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี” ของพวกเรา แปลงข้าวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมศรัทธา ความมุ่งมั่น และความอดทนของคุณครู และนักเรียนทุกคน
“ศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนได้ปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคน”
“ศรัทธาในผืนแผ่นดินเกิด และอาชีพหลักของชุมชน”
“ศรัทธาต่อต้นข้าวทุกต้น รวงข้าวทุกรวง และเมล็ดข้าวทุก…ทุกเมล็ด”
เมล็ดข้าวที่มีจุดเริ่มต้นจากการหว่าน การดูแลให้เจริญเติบโต และการเก็บเกี่ยวอย่างทะนุถนอม ซึ่งเป็นผลจากโครงการ “หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ที่โรงเรียนจัดขึ้นมาหลายปี รวมทั้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังเป็นพืชศึกษาหลักของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนั้น จึงได้มีการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ของพวกเรา นักเรียนทุกคนจึงได้มีส่วนร่วมในเมล็ดข้าวทุกเมล็ดที่ได้เก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะข้าวไรซ์เบอร์รี่ “หอมข้าวหนม” เกิดจากการจุดประกายความคิดของพวกเราซึ่งเป็นเพียง “นักเรียนกลุ่มเล็ก…เล็ก” หวังเพื่อจะนำความรู้ที่ได้จากการแปรรูปในครั้งนี้มาใช้ต่อยอด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้แก่เมล็ดข้าวที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของโรงเรียน และชุมชน ดังคำกล่าวที่ว่า “ขายข้าวเป็นกรัม ดีกว่าขายข้าวเป็นเกวียน” จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะที่หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของเมล็ดข้าว
“ขนมเปี๊ยะ” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์จากเมล็ดข้าว เติมเต็มด้วยความรัก ความศรัทธาของพวกเรา “นักเรียนโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ทุก..ทุกคน”
ราคาจำหน่าย : กล่องขนาด 6 ลูก ราคา 60 บาท
ค่าจัดส่ง : คิดตามจริงไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry

โรงเรียน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
สพท. สพม. นนทบุรี
ช่องทางติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ครูทิพย์สุรางค์ พึ่งนิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 0814471251 หรือ เพจหอมข้าวหนม