แหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 200 กรัม ราคา 69 บาท

ชื่อสินค้า/บริการ แหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 200 กรัม ราคา 69 บาท

รายละเอียด

แหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 200 กรัม ราคา 69 บาท
กิจกรรมสร้างการดี สาขาโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียน วัดเวตวันธรรมาวาส
สพท. สพป.กรุงเทพมหานคร
ช่องทางติดต่อ

ครูนิลประภา วงษา
095-4522244
www.wetawanschool.com