สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

พื้นที่ออนไลน์นำเสนอสินค้าและบริการของโรงเรียน

ช่องทางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจน้อย

นำเสนอกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน